XXI. Tagung über Pferdekrankheiten tijdens de EQUITANA

Het XXI ste tweejaarlijkse congres „Tagung über Pferdekrankheiten“ tijdens de Equitana in Essen was net als voorgaande editis een groot succes. De deelnemers konden ook diet jaar weer de diverse sprekers enthosiast horen vertellen over hun kennis en ervaringnen op het gebied van de paardendiergeneeskunde. Ook de niewste ontwikkelingen werden naar voren gebracht zodat de deelnemers weer up-to date naar huis konden gaan. Opvallend was de levendige discussie die steeds na een aantal voordrachten plaats vond.

De vrijdagochtend werd besteed aan het aanleggen van een immobiliserend verband, waarbij de indicaties, het aanleggen zelf en de recoveryface werden besproken. Een thema waar vele practici mee te maken hebben, en waarbij door het horen van de verschillende tips and tricks eventuele problemen in de toekomst wellicht voorkomen kunnen worden (S. Kästner, C. Lischer, J. Wilmink, M. Waselau). Later in de ochtend werden de kliniksche problemen van het kniegewricht besproken, met speciale aandacht voor de diagnostiek (S. Dyson, C. Gerdes, M. Waselau, E. Bergmann).
Het controversiele thema selectieve ontworming werd nader toegelicht en gaf aanleiding tot een zinvolle discussie waarbij zowel tegenstanders als voorstanders hun mening naar voren konden brengen (M. Menzel).

Na de middagpauze kwam de chirurgie van de larynx en pharynx aan bod. Door alle sprekers waren de mogelijkheden en ook de complicaties met hun behandelingen goed naar voren gebracht, waardoor een ieder in staat is de eigenaar van de patient goed voor te lichten (S. Barakzai, A. Vidovic).
Uiteraard werd niet aan de hengst vorbij gegaan en werden de conservatieve behandling van de liesbreuk en de perioperatieve pijnstilling bij de castratie toegelicht. Het zal duidelijk zijn dat het toedienen van pijnstillers rondom de castratie het welzijn van de patient verbeterd (D. Lebelt).
De dag werd afgeslogen door een prestatie over de klinische relevantie van de hoefconformatie, een actuelle thema, die menig dierenarts bij een keuring bezig houdt. En dat er nog steeds discussie is over de interpretatie van bevindingen op röntgenfoto´s tijdens een keuring bleekt wil uit de levendige discussie die plaats vond (S. Dyson, U. Walliser, P. Stadler).

De zaterdag begon met presentaties over de merrie, zoals het management van vroegdrachtigheid, de zin van een ovariektomie en de behandling van uierafwijkingen (C. Aurich, D. Lichtenberg, C. Bartmann).
Op de vraag of bij het klinisch onderzoek van het koliekpaard het transrektale onderzoek overgeslagen kan worden en alleen volstaan kan worden met een echografisch onderzoek werd al gauw een antwoordt gegeven. Bij problemen van de dunne darm is het echografisch onderzoek betrouwbaarder en bij problemen van het colon juist het transrektale onderzoek. Maw beide diagnostische methoden zijn geindiceerd en geen kan achterwege blijven (D. Scharner).

In de namiddag werden de mogelijkheden van de operaties bij het staande paard besproken. Een zinvolle manier van opereren in bepaalde situaties, maar ook voor sommige operaties eerder een stoere actie dan een verbetering van de prognose voor de patient. Dat er soms wel eens door een actie van een paard apparatuur beschadigd wordt of zelf menselijk leed ontstaat en dat er twistpunten over de verantwoordelijkheid ontstaan, werd door een jurist narder toegelicht (S. Gesell, K. Hopster, R. Weller, T. Steinberg, F. Feige, B. Oexmann).
De podiumsdiscussie aan het begin van de middag was een thema waar een ieder mee te maken krijgt “Dr. Google, Facebook en co, lastig of handig!. Vele bezoekers zagen de discussie als inspiratiebron en ontdekten hun uitdagingen en kansen voor de toekomst om hier positief mee om te gaan (N. Biermann-Wehmeyer, J. Ehlers).

Op de beursvloer werden veel vontacten gelegd onder het genoet van een hapje en een drankje. Het was een bijhonder geslaagd congres.

(Prof. Astrid Rijkenhuisen)