Prof. Jean-Marie Denoix : de vierde keer  in Hochmoor

Afgelopen 14.-15. September kwamen ca. 45 deelnemers (Duitsland, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Finland, Goot Brittannië) naar de gespecialiseerde  echocursus in Hochmoor. Voor de vierde keer sinds  2005 had de Franse clinicus en wereldwijd bekende  echospecialist Prof. Jean-Marie Denoix de weg naar Hochmoor gevonden.  Prof. Denoix is een internationaal bekende specialist, die o.a. in Noord- en Zuid-Amerika en in verschillende Europese landen, nascholing geeft. In Duitsland is de cursus in Hochmoor zijn enige optreden. 

De diagnostiek in de orthopedie van het paard heeft in de laatste 20 jaar door de steeds verbeterende technieken grote stappen voorwaarts gemaakt.  Prof. Denoix gebruikt darbij in het bijzonder de echotechniek, om verschillende aandoeningen van het been (gewricht, pees en spier) te diagnosticeren.   In de, door hem geleide kliniek CIRALE (Center of Imaging and Research on Equine  Locomotor Affections) in Normadië, worden vanuit de hele wereld paarden ter onderzoek aangeboden  en vervolgens met een nauwkeurige diagnose ter behandeling teruggestuurd. Hij is gerenommeerd vanwege zijn anatomische musculoskeletaire kennis van het paard en hij enthousiasmeerde de deelnemers van de cursus door zijn levendige demonstraties, zijn uitgebreide beeldmateriaal, en het gelijktijdig demonstreren van de techniek aan het levende paard. 

Na de uitleg en de demonstraties van Prof. Denoix konden de deelnemers aansluitend, onder de begeleiding van de kliniekdierenartsen, hun verkregen kennis in kleine groepen testen met behulp van de modernste echoapparatuur. De cursus was zeer succesvol. Onze dank gaat uit naar o.a. onze sponsoren ESAOTE (echoapparatuur), Pfizer Duitsland en Audevard Nutriceuticals voor de organisatorische en financiële ondersteuning.

Een vervolg van deze echocursus is in de herfst  2014 gepland.  De exacte dat worden volgende week bekend gemaakt. Indien U per e-mail daarover geïnformeerd wil worden, kunt U zich het beste voor onze nieuwsbrief aanmelden.