Prestaties

Naast patienten met oogverwondingen en acute ontstekingsreacties in en rond het oog,worden ook patiënten met chronische oogaandoeningen aangeboden. Deze aandoeningen kunnen berusten op het niet juist inschatten van de symptomen door de eigenaar, maar ook deels door het instellen van een niet te zake kundige  lekentherapie .
Daarom houden wij ons niet alleen bezig met nadere diagnostiek van complexe oogaandoeningen, maar ook met profylaxis en onderzoeken voor stamboeken. Door middel van uitvoerige gesprekken met eigenaren en het ter beschikking stellen van schriftelijk informatiemateriaal proberen we onze doelstellingen ook in de preventieve diergeneeskunde te behalen.
Onze therapeutische maatregelen weerspiegelen zich ook in onze diergeneeskundige benadering. Naast een algeheel onderzoek van uw dier, waarbij ook gelet wordt op verzorging en de wijze waarop het  gehouden wordt, doen wij een diagnostisch onderzoek van het gehele oog.  Dat betekent een volledig onderzoek van de buitenzijde (ooglid, hoornvlies, traankanaal, derde ooglid, oogwit) en de binnenzijde van het oog  (iris, lens, glasachtig lichaam en netvlies) om een goed inzicht te verkrijgen over de algemene functie van het oog.