Cystoscopie (endoscopie van de blaas en plasbuis)

De endoscopie van plasbuis en blaas is mogelijk bij het staande, gesedeerde paard. Indicaties voor een cystoscopie zijn bloederige urine, verhoogde aandrang tot urineren, bij verdenking op blaasontsteking, blaasgruis of blaasstenen. Tijdens de cystoscopie kan een urinemonster genomen worden uit de urineleider om nieraandoeningen te diagnosticeren.