Diagnostiek

Voor de diagnostiek hebben wij de beschikking over de modernste methodes en apparatuur die ingezet kunnen worden, onder andere: uitgebreide zicht test, ooglamp onderzoek, indirecte opthalmoscopie, tonometrie, echografie, elektroretinografie (ERG, VECP), röntgenologie, computertomografie en moderne laboratoriumtechnieken (PCR).

Therapie/chirurgie

Voor micro-chirurgische procedures,  bijvoorbeeld voor tumoren, aandoeningen van het ooglid, hoornvlies letsels, staar, glaucoom of maanblindheid bij het paard, zijn zowel bewezen als innovatieve procedures en speciale apparatuur beschikbaar. De oogkliniek is dan ook trots op het feit dat al jaren onderzoek en het realiseren van de nieuwste therapeutische methoden worden toegepast. Dat blijkt niet alleen uit de tientallen wetenschappelijke publicaties, maar ook uit het grote aantal patiënten die door de toegepaste methoden hun zicht konden behouden dan wel herstelden.

Wij bieden brede algemene oogheelkundige (diagnostiek en therapie)  zorg:

  • Diagnostiek en therapie van aangeboren en erfelijke oogafwijkingen  (bij rashonden ook vooronderzoeken voor toelating tot het stamboek
  • Behandeling van traumatische gevolgen aan het hoofd  en de visus (b.v. fracturen rondom het oog)
  • Reconstructieve en plastische ooglidchirurgie
  • Plastische chirurgie van het traankanaal en catheterisatie
  • Therapie van acute en chronischer slijmvliesontstekingen
  • Chirurgie van het derde ooglid
  • Operaties aan het hoornvlies bij acute en chronische aandoeningen (bijv. Keratectomie, ulcustherapie, hoornvliestransplantatie, serumtherapie)
  • Cataractchirurgie (staar), kunstlensimplantatie
  • Glaucoombehandling (staar), lasertherapie en cryotherapie
  • Chirurgische behandeling van maanblindheid bij het paard (bijv. vitrectomie, Cyclosporin-Implantaten).

De operaties worden uitgevoerd door een op elkaar ingespeeld team in samenwerking met de anesthesieafdeling van honden en katten onder strikte hygiënische voorwaarden in een daarvoor speciaal ingerichte operatiekamer met operatiemicroscoop. De operaties kunnen zowel poliklinisch als na opname worden uitgevoerd, afhankelijk van de oogafwijking. Bij het paard kunnen de operaties bij het staande gesedeerde dier worden gedaan, maar indien nodig ook onder narcose. Voor de nazorg aan de kliniek beschikken wij voor het paard over een groot aantal moderne boxen en zorgt het medisch onderlegde personeel voor een individuele  24-uurs controle, inclusief het welzijn van het dier.