Kreupelheidsdiagnostiek

Om de oorzaak van de kreupelheid te achterhalen worden de bewegingen van het paard beoordeeld op harde en zachte ondergrond. De buigproeven dienen om de pijnlijkheid nog nader te lokaliseren. Vervolgens wordt door middel van lokale anesthesiën nog preciezer de pijnlijke locatie vastgesteld. Meestal zijn beeldvormende hulpmiddelen nodig om vast te stellen of, en in welke mate er pathologische veranderingen aanwezig zijn. In dit geval maken wij gebruik van digitaal röntgen en echografie om de locatie en mate van verandering vast te stellen. Aanvullend kan bij onduidelijke kreupelheden of wanneer met de andere beeldvorming geen heldere diagnose gesteld kan worden scintigrafie toegepast worden. Voor gedetailleerde beelden van onduidelijke bevindingen kan computertomografie (CT) uitkomst bieden. Ook arthroscopie kan uitsluitsel geven over de oorzaak van de kreupelheid, en de mate van aantasting.