Computertomografie

Computertomografie is een manier van beeldvorming die met röntgenstralen werkt, en ingezet wordt als een deel van het lichaam of ledematen nauwkeuriger onderzocht moet worden.

Het CT-onderzoek kan uitkomst bieden wanneer bijvoorbeeld bij een paard met behulp van diagnostische anesthesie de lokalisatie van de kreupelheid geïdentificeerd is, maar waarbij met klinisch onderzoek, röntgenfoto’s en echo geen diagnose gesteld kan worden.

Ook aan het hoofd kan vaak slechts met behulp van CT een exacte diagnose gesteld worden, daar er geen sprake is van superpositie van de anatomische structuren.

In tegenstelling tot röntgenfoto’s komen de röntgenstralen bij een CT-scan niet op een röntgenplaat, maar op röntgendetectoren, die de straling met veel grotere gevoeligheid meten. Door de rotatie van de röntgenbuis en het detectorsysteem om het te onderzoeken lichaamsdeel ontstaat een horizonzale schijf van het te onderzoeken gebied. De dikte van elke schijf kan gevarieerd worden en laat zich tot twee millimeter reduceren. Zo ontstaan zeer gedetailleerde opnamen, waarin geen overlap van anatomische structuren is, die de beoordeling bemoeilijken.

Bovendien kunnen botten en weke delen gelijktijdig gedetailleerd weergegeven en onderscheiden worden. De verschillende grijstinten in het CT-beeld komen overeen met de verschillende dichtheden van het weefsel. De dichtheid van een structuur kan met een computer objectief gemeten worden, waardoor abnormale bevindingen geanalyseerd kunnen worden en weefsels en organen duidelijk ge?dentificeerd kunnen worden. Met behulp van de computertomografische beelden is het mogelijk  pathologische structuren nauwkeurig te lokaliseren, wat ook een betere planning van de eventuele chirurgische ingreep mogelijk maakt; bijvoorbeeld paarden met een kieswortelabsces of kaakholteontsteking, of bij honden met botfragmenten in de gewrichten.

Bij een CT-scan wordt de patient onder volledige narcose op een speciale tafel gelegd, die de millimeternauwkeurige plaatsing mogelijk maakt van het te onderzoeken lichaamsdeel in de zogenaamde “Gantry“, waarin de röntgenbuis en het detectorsysteem zich bevinden. Van het te onderzoeken gebied worden opeenvolgende beelden gemaakt die in een computerprogramma verwerkt worden en in alle rust ge?valueerd kunnen worden. De Gantryopening van de scanner bij Dierenkliniek Hochmoor (Picker IQ) heeft een doorsnede van 70 cm. Bij een volwassen paard kunnen hierdoor alle ledematen, hoofd en hals tot de vijfde halswervel onderzocht worden. Bij kleinere paarden of veulens is het mogelijk de complete