Bursascopie (endoscopie van de slijmbeurs)

Onder een bursascopie verstaat men de endoscopie van een slijmbeurs. De meest voorkomende bursascopie is die van de bursa podotrochlearis (hoefkatrol). In het geval van een positieve anesthesie van deze regio kan door middel van endoscopie de binnenkant van de bursa in beeld gebracht worden en onderzocht worden op defecten, zodat de oorzaak van de slijmbeursontsteking (bursitis) gevonden kan worden.