Bernhard Huskamp Koliek Symposium, Berlijn

Naar aanleiding van en ter ere van de 80-ste verjaardag van onze oprichter van de kliniek Prof. Bernhard Huskamp werd door de ‚Hippiatrika Verlag’ van 6 tot en met 10 juni 2012 een wetenschappelijk symposium met het thema "Koliek bij het paard" in Berlijn gehouden.  Op de tweede dag werd in een laudatio  door Dr. Michael Becker Prof. Bernhard Huskamp geëerd.
De heer Becker refereerde aan de belangrijkste momenten in de carrière van B. Huskamp en zijn verdiensten op het gebied van de koliekchirurgie. Hij benadrukte zijn rol als voorbeeld en mentor voor velen, zowel in het binnen – als buitenland, praktiserende koliekchirurgen.
Aansluitend ging Prof. Norbert Kopf uit Wenen terug naar de 70-tiger jaren, toen hij en B. Huskamp samen belangrijke en nieuwe, bijna revolutionaire, ideeën over de chirurgische behandeling van koliekpaarden ontwikkelden. Deze ideeën, die vaak op weerstand stoten van de toenmalige universitaire hoogleraren en hun gangbare methoden werden medegedeeld op congressen en gepubliceerd in vaktijdschriften. .
Prof. Jörg Auer uit Zwitserland sloot de ronde van sprekers en bood Bernhard Huskamp als dank een gouden staaf van Zwitserse chocolade.
Dr. Niels Henrik Huskamp sprak tijdens de conferentie op 9 september 2012 over "Relaparotomie, een noodzakelijke therapeutische methode" en "Peritonitis als complicatie van een buikoperatie". Op het seminar "Relaparotomie" refereerde hij aan klinische gevallen van koliek die met de deelnemers werden bediscussieerd.